bestuur en commissies

Allard Assies
voorzitter en competitieleider
0622 044 963
Lucy van der Wolf
penningmeester
Liesbeth Augustijn
secretaris en ledenadministratie
vacant algemene zaken

e-mail LTV DOSH

algemeen e-mail bestuur doshbestuur@dosh.nl
Graag alle wijzigingen inzake
je lidmaatschap toesturen aan:
doshleden@dosh.nl
t.a.v. Liesbeth Augustijn
 

activiteitencommissie

Karin Akkerhuis
Anne Loes Nillesen
activiteiten@dosh.nl
meld je aan als je je eigen toernooi wilt organiseren,
of als je wat tijd over hebt voor wat vrijwilligerswerk.
leuk! je bent van harte welkom.
 

jeugdcommissie

Manon Molenaar doshjeugd@dosh.nl
 

communicatiecommissie

Kirsten van Dijk communicatie@dosh.nl 
voor alle berichten t.b.v. Facebook, DOSHier, Twitter, nieuwsbrief, etc.
 

webmeester

vacant. interesse? mail het bestuur!
doshweb@dosh.nl