bestuur en commissies

Allard Assies
voorzitter en competitieleider
0622 044 963
Lucy van der Wolf
penningmeester
Liesbeth Augustijn
secretaris en ledenadministratie
vacant algemene zaken

e-mail LTV DOSH en bestuur

algemeen e-mail adres LTV DOSH doshpost@hotmail.com
e-mail bestuur doshbestuur@dosh.nl
Graag alle wijzigingen inzake
je lidmaatschap toesturen aan:
doshleden@dosh.nl
t.a.v. Liesbeth Augustijn
 

activiteitencommissie

Karin Akkerhuis
Ido Bol
activiteiten@dosh.nl
meld je aan als je je eigen toernooi wilt organiseren,
of als je wat tijd over hebt voor wat vrijwilligerswerk.
leuk! je bent van harte welkom.
 

jeugdcommissie

Manon Molenaar doshjeugd@dosh.nl
 

communicatiecommissie

Kirsten van Dijk
Esther Viersen
communicatie@dosh.nl 
voor alle berichten t.b.v. Facebook, DOSHier, Twitter, nieuwsbrief, etc.
 

webmeester

Allard Plaggenborg doshweb@dosh.nl
 

ledenlijst

De ledenlijst staat in het DOSHier in het begin van het jaar.
 

lessen

 Isbian Landvreugd, leraar zie de pagina lidmaatschap & contributie